Det ekonomiska stämningsläget i eurozonen stärktes i december, visar ett index från EU-kommissionen.