Framtidstron stiger i butikerna enligt Svensk Handels handelsbarometer för april. Inom e-handeln sjunker dock humöret.