Fedex redovisar ett justerat resultat per aktie på 2,53 dollar för det fjärde kvartalet 2019 (5,01).