Mellan 10 och 20 procent av de svenska hushållen har en fritidsbåt. Men de många båtarna och bryggorna gör att växterna i havet blir allt färre.