Vill du kombinera sol och bad med kundtjänstarbete, eller är målet att höja din lön och göra karriär. Allt fler söker jobb utanför Sverige. Men hur ser möjligheterna ut – och vad behöver man tänka på?