Två år efter lagen om tillgänglighet till digital offentlig service trädde i kraft den 23 september 2020, är det bara knappt sju procent av Sveriges webbplatser som uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen. Det visar Funkas senaste inkluderingsbarometer 2022.