Expert är kritisk till regelverket som ska skydda samhället från penningtvätt.