LEDARE. Näringslivet kan sägas vara den fjärde statsmakten, storbolagens vd:ar ett slags skuggkabinett. Tillsammans utövar de privata företagen en osynlig makt över ekonomin och samhället som på många sätt är starkare än lagstiftning.