Mängden kontanter i cirkulation har inte varit så här hög sedan början av 2016. I samband med krigsutbrottet i Ukraina syns en tydlig…