DEBATT. De svenska bankerna smäller effektivt igen dörren för unga vuxna på bostadsmarknaden. Kravet är att låntagarna ska klara en ränta på minst 7 procent. En mer realistisk kalkylränta på 5 procent skulle ge 130.000 unga tillbaka hoppet om en egen bostad.