Den genomsnittliga bruttomarginalen för bankernas bolån i slutet av september var 0,04 procentenheter högre än vad den var i slutet av juni…