Bankernas massnedläggning av kontor har följts av en sjunkande nöjdhet bland kunderna, enligt statistik från Svenskt Kvalitetsindex, SKI. Kunderna i de två banker har lagt ned flest kontor - Swedbank och Nordea - är samtidigt minst positiva till digitalisering, enligt SKI.