Bankernas bruttomarginal på bolån sjönk 2 punkter mellan årets första och andra kvartal. Vid utgången av det andra kvartalet uppgick den till 1,44 procent.