Tyskland har traditionellt kunnat ha högre produktionskostnader, särskilt inom industrin, än andra länder i euroområdet…