Rusande gaspriser får inflationen i euroområdet att nå nya höjder och rentav bli tvåsiffrig i höst, innan prisökningstakten faller tillbaka 2023. Men det blir bara en tillfällig lättnad, enligt Commerzbank.