Stockholmsbörsen ser fortfarande tekniskt stark ut, men för att balansera portföljrisken kan aktier som svänger relativt sett lite vara särskilt intressanta nu. Analysfirman Investtech pekar ut tre som signalerar köp.