Trafikverket måste vidta åtgärder • Risk för skador på fastighet ovanpå järnvägstunnel.