Tre bolag som är i intressegemenskap med Investor, nämligen Indif, Rotca och Instoria Sweden AB, får inte göra avdrag för vissa ränteutgifter som bolagen har haft till Investor under beskattningsåren 2013 och 2014. Det framgår av ett pressmeddelande från Kammarrätten i Stockholm, baserat på tre domar som meddelats på onsdagen.