Astra Zeneca meddelar att cancerläkemedlet Imfinzi inte nådde primärmålet i fas 3-studien Eagle hos patienter med återkommande eller metastatisk huvud- och nackcancer vars sjukdom fortskred efter platinumbaserad cellgiftsbehandling.