Räntorna i Europa och USA tickar upp någon punkt på fredagsförmiddagen, dock små nettoförändringar jämfört med svensk stängning på torsdagen. Dollarn stärks samtidigt marginellt.