Det är avvaktande handel på Stockholmbörsen i den inledande handeln på onsdagen. Rapporterande Arjo backar efter att ha missat analytikernas prognoser.