Hisstillverkaren Alimaks delårssiffror är spretiga och bolagets vd Ole Kristian Jødahl uppmanar investerarna att titta på helårsbilden. Trots att den ser bättre ut än för kvartalet är kursreaktionen på siffrorna rimliga. Efter en stark kursrevansch under 2023 blir rådet att avvakta och se hur bolagets lönsamhetsförbättringar faller ut.