Spotlightlistade Aerowash kallelse till årsstämman 2022 publicerades under fredagen. Årsstämman har sedan tidigare skjutits upp för att styrelsen velat möjliggöra för stämman att godkänna överlåtelsen av bolagets dotterbolag till Novak Aviation. I fredagens kallelse lyser dock aktieöverlåtelseavtalet helt med sin frånvaro.