Aventura, som är en Kinafokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator, redovisar intäkter på 17,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet (18,9).