Auriant Minings totala guldproduktion uppgick till 780 kilo under helåret 2022. Det kan jämföras med bolagets ursprungliga prognosintervall som var 800-830 kilo. Den främsta orsaken till avvikelsen var att gruventreprenören vid Staroverinskaya inte lyckades få sin utrustning levererad i tid, skriver bolaget i ett pressmeddelande.