Omsorgsbolaget Attendos nettoomsättning uppgick till 2.802 Mkr under det tredje kvartalet vilket kan jämföras med 2.220 Mkr under samma period i fjol. Justerat för valutaeffekter ölade omsättningen med 21 procent.