Attana har idag publicerat de första tekniska protokollen för AVA Antibody Testing och gör dessa tillgängliga för alla befintliga kunder.