KTH-forskaren vill vara den sansade rösten i energidebatten – tycker politiker mest bråkat.