Som ordförande i Astra Zeneca och ledamot i kommittén för det svenska deltagandet är Leif Johansson dubbelt involverad…