Astra Zeneca visar i fas 3-studien Duo-E på kliniska fördelar vid en kombinationsbehandling med Imfinzi, Lynparza samt platinumbaserade cellgifter eller enbart Imfinzi plus dessa cellgifter hos patienter med nydiagnostiserad återkommande livmoderkroppscancer. I studien har kombinationsbehandlingarna jämförts med standardbehandling i form av enbart cellgifter.