Astra Zeneca meddelar att fas 3-studien Supernova visar att bolagets sipavibart (tidigare AZD3152) visade statistiskt väsentlig minskning i symptomatisk covid-19 jämfört med placebo i en riskgruppspopulation.