Astra Zenecas läkemedelskandidat Voydeya (danicopan) har godkänts i USA för behandling av extravaskulär hemolys i vuxna med blodsjukdomen PNH (paroxysmal nattlig hemoglobinuri).