Asienbörserna var upp något på fredagen, i väntan på dagens huvudsakliga makrostatistik: november månads jobbrapport på USA.