Det går fortsatt utför med aktiekurserna i Asien, på grund av bland annat oro över amerikanska räntenivåer.