Läkemedelsföretaget Ascelia Pharma redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2019 på -12,8 miljoner kronor (