Ascelia Pharma hade ett rörelseresultat om -22,9 miljoner kronor (-7,2) under det fjärde kvartalet 2019.