Forskningsbolaget Ascelia Pharma redovisar ett resultat efter skatt på -16,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (-37,2). Resultatet per aktie uppgick till -0:50 kronor (-1:10).