Få saker svetsar samman ett land lika effektivt som krig, sa Alexander Hamilton, amerikansk grundlagsfader och numera musikalprotagonist. Framgångar i fotboll är en.