Aros Bostadsutveckling AB (publ) (“Aros Bostad”) rapporterar ökad omsättning och ett bra resultat i bokslutet för 2023, trots en fortsatt avvaktande marknad under det fjärde kvartalet. Behovet av kvalitativa bostäder i Stockholmsområdet är fortsatt stort och efterfrågan förväntas förbättras med ett stabiliserat ränteläge. Efter kvartalets utgång offentliggjordes att Aros Bostad har lämnat ett...