Utvecklingen för bostadsutvecklarna blir alltmer tudelad. De stora ekonomiskt starka aktörerna stärker sin ställning medan de mindre spelarna blir alltmer pressade, vilka kan få svårt att förnya de obligationslån som förfaller framöver.