Årets största börsnotering har fallit under premiärkursen, trots en bländade börsdebut.