Invånarna har tagit strid genom stödköp, protestmarscher och en ostfest.