Investment AB Latour (publ) har, genom dotterbolaget Aritco Group, förvärvat Invalifts Ltd och Ability Lifts Ltd,