Arbetslösheten steg till 8,0 procent i oktober, långsamt högre än månaderna före, enligt säsongrensade och utjämnade data från Statistiska…