Den säsongsjusterade arbetslösheten steg till 7,6 procent i februari jämfört med 7,3 procent i januari. Det visar statistik från SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU).