Den säsongsjusterade arbetslösheten sjönk till 7,1 procent i april jämfört med 7,2 procent i mars.