Antalet sysselsatta ökade med 54.000 i februari 2019, icke säsongrensat, medan arbetslöshetstalet var 6,6 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen ökade och att arbetslösheten minskade till 6,2 procent, enligt data från SCB.