Arbetslösheten i Kanada uppgick till 5,5 procent i september, jämfört med oreviderade 5,7 procent månaden före,