Den japanska arbetslöshetsnivån steg till 2,9 procent i maj, jämfört med 2,6 procent föregående månad.