Arbetslösheten i Australien uppgick till 4,1 procent i april, upp från 3,8 procent månaden före.